Cena tréningu do 31.3. 2022

Pole Dance a Strečing……..9€/h


Cenník kurzov: od 1.4. 2022

Open Class…………………1h 10€

Pole dance študenti…….8h 56€, bez náhrady

Strečing študenti…………8h 40€, bez náhrady

Poledance Deti………….6h 54€, 1 náhrada

Pole Dance………………..8h 72€, 2x náhrada

Strečing…………………….8h 56€, 1x náhrada

Exotic……………………….4h 36€, bez náhrady

Acro-Chair Dance………4h 36€, bez náhrady

Súkromná hodina v deň a čas podľa dohody.

• 1 osoba 30 eur/60 min., platnosť 1 mesiac od zaplatenia
• 2 osoby 45 eur/60 min., platnosť 1 mesiac od zaplatenia

Súkromná hodina pre inštruktorov z iného štúdia:

• 1 osoba 45€/60 min., predplatených 10h 435€ platnosť 3 mesiace od zaplatenia

• súkromný 10h kurz pre inštruktorov 2 a viac osôb 425€/osoba, platnosť 3 mesiace od zaplatenia

Cenník vystúpení našich inštruktorov a súkromných akcií v štúdiu (narodeninové párty, rozlúčky so slobodou…) na vyžiadanie.

Cenník kurzov a súkromných hodín platný od 1.4. 2022