Pokiaľ sa nemôžete alebo nechcete zúčastňovať kurzov, môžete si dohodnúť individuálne hodiny, kde sa inštruktorka bude venovať len Vám alebo Vašej skupine v termíne podľa dohody.