Tento tréning je určený pre všetky deti vo veku 7-11 rokov. V prípade, že sa dieťa rozhodne zúčastniť na národnej alebo medzinárodnej súťaži, jeho ambície budú podporené.

Tréningy prebiehajú otvorenou formou, čo znamená, že sa môžete pridať hocikedy a chodiť tak často, ako chcete. Rozdelenie na levely. Do ďaľšieho levelu deti posúva inštruktorka (žiačky z iných štúdií sú zaradené do levelu podľa posúdenia). Na postup je potrebné zvládnuť 90% prebraného  tréningového plánu. Zvládnutie levelu je ohodnotené diplomom.